Menu

Pobyt

PTG Twierdza Toruń - Fort IV Jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr rej.181, gwarancja ubezpieczeniowa w firmie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Asekuracji S.A.