Menu

Projekt nr RPKP.04.06.02-04-0018/17

               

 

 W latach 2017 – 2018 został wykonany remont dojazdu do Fortu IV – mostu fortecznego. Most stały stanowi jedyną drogę dostępu do wnętrz Fortu. Na skutek złej eksploatacji i przeciążenia mostu przez poprzednich dzierżawców w latach sześćdziesiątych, do osiemdziesiątych XX wieku, został on mocno zdegradowany i groził zawaleniem. Ilustrują to fotografie.

 

                Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a zwłaszcza Unii Europejskiej, most został wyremontowany.

                Unia Europejska w ramach ochrony środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dofinansowała Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej dziewiętnastowiecznego Fortu IV im. Żółkiewskiego w Toruniu poprzez prace remontowo-konserwatorskie na żelaznym moście fortecznym, stanowiącym bramę dostępu do zabytkowych wnętrz fortu” w wysokości 99 938,09 zł, na ogólną wartość remontu 304 377,29 zł.

                Wkład MKiDN wyniósł 87 063,84 zł, a K-P WKZ 15 000,00 zł. Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne „Twierdza Toruń Fort IV” Okoński spółka komandytowa z własnych środków dołożyło 102 375,26 zł.

                Remont stałego mostu był bardzo skomplikowany technicznie i logistycznie, gdyż odbywał się etapami w czasie ruchu turystów po nim, bo nie ma innej drogi do wnętrz Fortu.

                Efekt końcowy wart był tego wysiłku.